Forsamlingshuset

Fonden og historien

Forsamlingshuset bliver, i dag, drevet af en lokal ejerfond, hvis formål er at støtte:

  • Driften og vedligeholdelse af Grønfeld Forsamlingshus
  • Velgørende og almennyttige interesser.

Forsamlingshuset har sin egen hjemmeside. Her kan der findes meget mere information bl.a. omkring leje af forsamlingshuset.

Siden Agri-Egens Sparekasse blev stiftet i 1869, af skolelæreren Peter Kallesø, og frem til primo 2010 har der været en lokal drevet sparekasse i Grønfeld.
Den første direktør, Peter Kallesø, og dem som kom efter ham, frem til 1996, var alle sammen lokale folk. Da man i 1996 skulle finde en afløser til Ib Johnsen måtte man dog, for første gang, se ud over sognegrænsen.
Billederne, af disse direktører, kan ses ude til højre. Desuden hænger billederne af de lokale direktører inde i forsamlingshuset.
Det var sparekassen, som i 1903 tog initiativ til at bygge et forsamlingshus, i forbindelse med at man byggede sparekassen på Molsvej.  Da molsvejen mange år senere skulle udvides måtte man, i 1982, flytte sparekasse og forsamlingshus til hvor det ligger idag.
Den lokale selvejende sparekasse stoppede desværre, da man i 2010 vedtog en fusion med sparekasssen Djursland. Nødvendigheden, af denne fusion, kom af de meget store faste udgifter, som var forbundet med at drive sparekasse. Især store indbetalinger til den nationale krisefond, for banker, var forholdsvis for dyr. Der blev, i denne forbindelse, oprettet en fond der, også i dag, driver forsamlingshuset.

I 2014 lukker sparekasssen Djursland, sin afdeling i Grønfeld, og efterlader således byen uden sparekasse.