Mastegruppens første status.

Se mastegruppens første brev til kommunen her. De har desuden undersøgt et par andre spørgsmål fra borgermødet:

I forhold til strålingsfare skriver planklagenævnet, at det ikke foreligger relevant dokumentation herfor, ligesom der ikke fremgår af Sundhedsstyrelsen hjemmeside, at opstilling af telemaster i nærheden af beboelse bør undgås.

På syddjurs kommunes hjemmeside kan det ses at der er givet landzonetilladelse til gittermast på 42 m ved Sletterhagevej 39, Ørby. Så det tyder ikke på at Helgenæs har kunne undgå at få en mast

Alle dokumenter ligger på google drev her. Referatet i mappen “Mødeoplæg og referater” og gruppens dokumenter under “Projekter”.

Del