Nabohjælp

Nabohjælp

Sammen kan vi holde tyven væk fra vores huse!

Vi er 41 som har tilmeldt sig. I kan også tilmelde jer her https://nabohjælp.dk/ – det er gratis.

Selvom i måske ikke tænker at bruge systemet, og appen, i det daglige, vil jeres tilmelding være med til at sende et kraftigt signal, til tyvene, om at vi ikke vil finde os i det, og at vi står sammen.

Når i har tilmeldt jer kan i oprette et netværk af naboer på appen.

Indsamling til nabohjælpsskilte.

Byen har nu fået købt sit første store nabohjælpsskilt hjem. Det blev, på borgermødet i februar 2020, aftalt at det skulle sættes op ved bunden af molsvej – hvilket der nu er ved at blive søgt om tilladelse til. På samme møde blev man enige om at man godt kunne tænke sig flere skilte, og at indsamlingen derfor skulle fortsætte. Skiltene måler 35 x 50 cm og koster 366 kr. inkl. moms og forsendelse. Hertil kommer der måske en udgift til stander og beslag – alt efter hvor det endeligt besluttes at placere skiltet.

Du kan støtte dette her. Alternativt kan du bruge postkassen på bygaden 6 – husk at mærke dem med dit navn og adresse. Penge vil blive brugt til placering af et eller flere skilte. Hvor og hvor mange skilte der skal placeres vil blive besluttet på borgermøderne. Hvis der bliver penge tilovers vil overskuddet blive returneret. Dette gælder også hvis der ikke kan indsamles tilstrækkeligt med penge.

Regnskab