Spildevandslaug

Grønfeld Spildevandslaug

Initiativ

Grønfeld spildevandslaug blev oprettet i 1993, og har til opgave at rense byens spildevand. Initiativet til anlæget, blev på det tidspunkt, taget på grund af frygt for en dyr alternativ kommunal løsning. Ideen, og viljen, til at bygge anlæget kom fra byen selv. Efter at have overvejet forskellige løsninger faldt valget på et rodzone anlæg. Anlæget blev herefter etableret, nord for cementstøberen, i samarbejde med hededanmark.

Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Grønfeld, Ebeltoft Kommune – underskrevet af Svend Auken

Bestyrelsen og generalforsamling

Bestyrelsen, som består af 5 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, vælges for en to årig periode på generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes, med 21 dages skriftelig varsel, inden udgangen af maj måned.

Bestyrelsen

  • Peter Simmonsen.(Formand)
  • Jes Nielsen.(Kasserer)
  • Peter Schmidt.
  • Mogens Bakmand Jensen.
  • Anders Fly.

Vedtægter

Regnskab

Anlæg

Et rodzoneanlæg er, i princippet, bare et beplantet grusfilter, hvor mikroorganismerne i gruset, omsætter spildevandets nedbrydelige dele. Forinden skal spildevandet passere en bundfældningstank, for at fjerne det slam, som ellers vil stoppe anlæget til.
systemKilde:Miljøstyrelsen(1999)